Пенсионно

25 сеп.

Нов кръг лица с осигуряване за Общо заболяване и майчинство

Продължава превеждането на националното законодателство в съответствие с Еврапейските директиви. С допълненията и промените в Закона за защита от дискриминацията (ДВ бр.58 от 31.07.2012г.) се цели въвеждането на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности […]

read more »
20 сеп.

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на данни от декларация образец № 1 и № 6

В раздел „Програмни продукти“ на рубрика „Услуги“ е публикувана нова, обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларация образец № 1 и № 6.

read more »
19 апр.

По-големи обезщетения за безработица

Промените в Кодекс за социално осигуряване(КСО) през 2012 година засегнаха и обезщетенията за безработица. Това от своя страна създаде казус, който вероятно не е бил предвиден от законодателите. С новите законодателни промени, за част от майките възниква едно финансово предимство, а именно при прекратяване на договора при равни други условия да получат по-високо обезщетение за безработица. […]

read more »
19 апр.

Нов спор между бизнеса и синдикатите за неплащането на осигуровки

  Бизнесът и синдикатите отново сблъскаха позициите си по въпроса за криминализиране на неплащането на осигуровки. Разликата е във формулировката, която двете страни предлагат – „укриване на осигуровки” или „неплащане” на такива. Бизнесът ще подкрепи законодателна промяна, която предвижда укриване на осигуровки от работодателя, но не и промяна, предвиждаща неплащането им. Това заяви изпълнителният директор […]

read more »
18 апр.

Актуализиран е Наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване.

 Наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2012 г. е актуализиран в съответствие с промените за 2012 г. в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове.

read more »
21 мар.

Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата з...

Изх. № 20-00-62 Дата 20.03.2012.г. I. Изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, направени с Постановление № 31 от 16 февруари 2012 г. (Обн. ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., в сила от 1 януари 2012 г., с изключение […]

read more »
16 мар.

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012 Подаване от НОИ на: – декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и – декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване […]

read more »
27 февр.

Осигуровки се дължат над двойния размер на командировъчните

Вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат над двукратния размер на дневните пари при командировка, определен в нормативен акт. Това е записано в последните промени на Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които влизат в сила от 1 март тази година. Досега върху дневните пари […]

read more »
14 февр.

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са: справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки справка за трудовия договор, обявен от работодателя справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително […]

read more »
07 февр.

Основни положения и промени в социалното осигуряване през 2012 г.

В „Държавен вестник”, бр. 100 от 20.12.2011 г. е публикуван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. В следващите редове ще представим накратко основните параметри за 2012 г., заложени в него, както и извършените със закона изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (§ 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗБДОО за 2012 г.). […]

read more »
24 ян.

НОИ пусна нови 4 е-услуги

Още четири варианта за достъп до осигурителна информация пуска Института. С нови четири варианта на справки през интернет е обогатен списъкът от електронни услуги на Националният осигурителен институт. От 17 януари на официалния сайт на НОИ (www.noi.bg) са достъпни допълнителен набор от възможности за онлайн проверка на осигурителна информация. С тях се допълва кръгът от […]

read more »
21 ян.

Подготвяна промяна – командировъчните ще се облагат с осигуровки

От тази година осигуровки вече ще се дължат и върху част от командировъчните, предвижда промяна в наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Освободени от вноски остават само сумите до двукратния размер на дневните пари при командировка, определени с нормативни актове, гласи промяната. В момента такова ограничение няма и […]

read more »
21 ян.

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си

www.activeconsult.net Саомоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и  да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална […]

read more »
13 ян.

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: •какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; •данните в индивидуалната им партида […]

read more »
11 ян.

Заявление за ползване на Е -услуги чрез персонален идентификационен код

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; данните в индивидуалната им партида […]

read more »