ЗДДС

16 мар.

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012

Данъчно-осигурителен календар – 19.03.2012 – 25.03.2012 Подаване от НОИ на: – декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и – декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване […]

read more »
07 мар.

Нова заявка за по-нисък ДДС

Откакто ГЕРБ е на власт, въпросът за намаление или увеличение на ДДС регулярно изскача в медиите. Въпреки разпалените дебати обаче до реални промени досега не се е стигнало. Във вторник финансовият министър Симеон Дянков отново заговори за понижаване на ДДС. Този път той постави и срок, в който трябва да се случи промяната – преди настоящият управленски […]

read more »
01 мар.

ДДС декларации и дневници ще се попълват по нов начин

Справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от […]

read more »
07 февр.

По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г.

В бр. 99 на „Държавен вестник“ от 16.12.2011 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Всички извършени с него промени влизат в сила от 01.01.2012 г. По-долу ще представим на вниманието на читателите по-съществените от извършените промени. 1. Премахнати са два от случаите, при които данъчната основа […]

read more »
04 февр.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 2012

Данъчна основа Данъчната основа по сделки между свързани лица следва да бъде: не по-ниска от пазарната цена при облагаема доставка, когато възнаграждението по сделката е по-ниско от пазарната цена, а получателят няма право на приспадане на пълен данъчен кредит; не по-ниска от пазарната цена при освободена доставка, когато възнаграждението по сделката е по-ниско от пазарната […]

read more »
25 ян.

Данъчно третиране по ЗДДС и по ЗКПО на предоставени от търговска верига талони, както и документирането им по реда на Наредба № Н-18

Фактическа обстановка: Дружеството планира да въведе в търговските си обекти талони за покупка на стоки. Талоните няма да се отпечатват по реда на Наредбата за условията и реда за извършване и контрол върху ценни книжа. Талоните ще са с логото на дружеството и ще се предоставят на неговите клиенти, като са възможни следните варианти: 1. […]

read more »