17 февр.

Данък „уикенд“ да се отчита по облекчена процедура.

Данък „уикенд“ да се отчита по облекчена процедура

Данък „уикенд“ да се отчита по облекчена процедура поискаха професионалните счетоводители и работодателите на среща в НАП.
Сегашният режим за отчитане на данък „уикенд“ пред НАП товари фирмите с допълнителна административна тежест, твърдят от работодателските организации.

Станислав Попдончев, финансов директор на БСК: На практика предприятията трябва да водят счетоводство на отделни активи и да изготвят още един данъчен амортизационен план и нямат възможност за избор и трябва да направят доста сериозни разходи по администрирането на данъка.
Поради тази причина професионалните счетоводители предлагат нов начин за отчитане на данък „уикенд“ .

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия: Ние предлагаме първо по отношение на отчитането то да не едномесечно, а годишно. В последната справка-декларация да се начислява данъка по ДДС върху лично ползване.

Бизнесът и счетоводителите смятат, че е неефктивно всеки работодател да изчислява сам колко време е ползвал кола, офис или лаптоп за лични и колко за служебни нужди и предлагат:

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия: Да се прилага процент на облагане, процент на разделение на личното ползване. Например 70:30, могат да имат и други проценти.

Счетоводителите предупреждават и за още един проблем при изчисляването на данъка и той е свързан с това, че според новите разпоредби данък уикенд косвено трябва да плащат и служителите, ползващи фирмени активи и за лични нужди защото този данък се разпределя и върху другите налози като осигуровките например.

Асоциация на специализираните счетоводни предприятия: Това се явява непаричен доход на лицето, които се облага с последващ данък върху дохода на физическото лице и осигуровки, които са 30% в 60 към 40 работодател – служител.

Предложенията за промяна при отчитането на данък „уикенд“ ще бъдат обсъдени от работна група към Министерството на финансите, в която освен експерти от НАП ще бъдат включени и различни представители на бизнеса и на професионалните счетоводители.

Comments are closed.