Трудово

05 февр.

Конституционният съд (КС) е отменил Единната сметка за приходите !!!

Конституционният съд (КС) е отменил единната сметка за приходите, с която отпадна възможността гражданите и фирмите да посочват кое от задълженията си към данъчните погасяват, а с вноските им автоматично се покриваше най-старото. Според КС с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава и се […]

read more »
10 ян.

Осигуровки и данъци за 2014 г.

* Срок за внасяне на осигуровки – до 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда. * Срок за внасяне на ДДФЛ – до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. * От 1 януари 2014 г. влизат в сила следните изменения в Наредба Н-8: 1. Обвързване на Декларация […]

read more »
20 ное.

Фирми извършващи дейност по „Лизинг на персонал“, задължително се регистрират в АЗ !

Предприятията, които осигуряват временна работа, задължително се регистрират в Агенция по заетостта по правилата на новата Глава 8″а“ на Закона за насърчаване на заетостта. Новият ред е публикуван в ДВ бр. 7 от 2012 г., но влиза в сила със задна дата – от 5 декември 2011 г. и урежда условията и реда за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по новите правила на раздел […]

read more »
10 сеп.

ТРУДОВАТА КНИЖКА – ОСНОВЕН УДОСТОВЕРИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

В Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) се съдържат разпоредби, които регламентират предназначението, съдържанието, представянето, издаването, съхранението, вписването и други въпроси, свързани с трудовата книжка. Трудовата книжка е изключително важен документ, тъй като тя представлява своеобразна „трудова биография“ на работника или служителя. Трудовата книжка е основният удостоверителен […]

read more »
24 юли

Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете

Въпрос: През време на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ за бременност и раждане служителка трябва да излезе в същия вид отпуск за следващо дете. Прекъсва ли се с това ползването на отпуска за първото дете? Отговор: Един и същи работник или служител не може едновременно да е в отпуск на две основания. […]

read more »
09 юли

ЗА НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ ПРИ НАЛАГАНЕТО НА ЗАПОР ВЪРХУ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Коментар В тежката икономическа ситуация през последните години значително се увеличи броят на случаите, при които длъжниците не са в състояние да погасят доброволно задълженията си, например да внасят редовно вноските си по банкови кредити, при което все по-често се прибягва до способите на принудителното изпълнение. В следващите редове ще бъде обърнато внимание само на […]

read more »
19 юни

Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско друже...

Република България Национална агенция за приходите № 3-1245 от 29.04.2013 г.  Относно: Попълване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като съдружник в търговско дружество и едноличен търговец Според изложеното в запитването задълженото лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице в качеството на едноличен търговец и […]

read more »
05 юни

ОТЛАГАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК.

Kакто е известно, всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, ако е натрупал осем месеца трудов стаж, независимо дали този стаж е натрупан наведнъж или на части, при същия или при друг работодател. Този отпуск е предназначен за по-продължителна почивка и пълноценно възстановяване на работната сила от умората, натрупана през цялата година. […]

read more »
16 май

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Това основание за уволнение е безвиновно и то не може да се мотивира […]

read more »
28 ян.

Право на обезщетение за безработица в България след работа в страна членка на ЕС

Въпрос : Близо 2 години работя в стана-членка на ЕС на постоянен трудов договор. В периода на пребиваването ми са плащани всички видове осигуровки и данъци.Налага ми се да се прибера за постоянно в България. Ще имам ли право на обезщетение за безработица от бюрото по труда в България? Отговор : В отношенията между Република България и […]

read more »
10 мар.

Социалното министерство е готово със законови промени срещу забавени заплати

Министерството на труда е подготвило промени в Гражданско-процесуалния кодекс(ГПК) и в Търговския закон, които защитават работниците, когато работодателят не им плаща. Това съобщи в предаването „Седмицата“ на Дарик социалният министър Тотю Младенов. Поправките в ГПК предвиждат съдът да може без да се води дело да издаде изпълнителен лист на роботник срещу представени от него счетоводни […]

read more »
14 февр.

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет

От днес гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) могат да ползват 4 нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са: справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки справка за трудовия договор, обявен от работодателя справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително […]

read more »
13 ян.

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят: •какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; •данните в индивидуалната им партида […]

read more »