Пенсионно

18 ное.

Приети промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените п...

В брой 99 от 15 ноември 2013 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Съществен момент е вече […]

read more »
01 ное.

Приеха важна промяна за плащане на просрочени данъци и осигуровки

Първо ще се погасяват  главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това решиха депутатите днес като приеха на второ четене ромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Гласуваната промяна ще  усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, посочват вносителите от Министерския съвет. Според […]

read more »
01 ное.

Мога ли да се осигурявам в чужбина?

…..И да получавам испанска или гръцка пенсия, да се лекувам като германец или французин например? Без съмнение да получаваш пенсията на испански или гръцки пенсионер е мечта на много българи. Разбира се, че няма нищо по-хубаво от това да не разчиташ на здравната система, но когато се наложи, безспорно да бъдеш здравно-осигурен пациент в Германия или […]

read more »
21 окт.

Четири нови е-услуги от НОИ, насочени към осигурените лица!

Националният осигурителен институт разширява списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). В онлайн пространството вече са активни четиринови е-услуги, насочени към осигурените лица и позволяващи дистанционното им обслужване при издаването на документи. Две от услугите са свързани с пенсионното обслужване на лицата. С тях се обогатява наборът от заявяваните и издаваните […]

read more »
07 окт.

Обхват на осигуряването.

1.Социални рискове, за които се осигуряват лицата в държавното обществено осигуряване Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във: фонд „Общо заболяване и майчинство“ за общо заболяване и майчинство, което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена работоспособност и майчинство; фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт; фонд „Трудова злополука […]

read more »
07 окт.

Осигуряване на наети лица.

I. Осигуряване на работници и служители, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец 1. Възникване на задължението за осигуряване на работещите по трудови правоотношения Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец са задължително осигурени […]

read more »
02 окт.

Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

  Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в глава четвърта “а” на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица(НОИПОБ). 1. Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица: Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за […]

read more »
02 окт.

Осигуряване на самоосигуряващи се лица.

1. Самоосигуряващи се лица:  Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; и земеделските производители и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. […]

read more »
10 сеп.

ТРУДОВАТА КНИЖКА – ОСНОВЕН УДОСТОВЕРИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

В Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) се съдържат разпоредби, които регламентират предназначението, съдържанието, представянето, издаването, съхранението, вписването и други въпроси, свързани с трудовата книжка. Трудовата книжка е изключително важен документ, тъй като тя представлява своеобразна „трудова биография“ на работника или служителя. Трудовата книжка е основният удостоверителен […]

read more »
24 юли

Отпуск поради бременност и раждане през време на същия отпуск за друго дете

Въпрос: През време на отпуска по чл. 163, ал. 1 от КТ за бременност и раждане служителка трябва да излезе в същия вид отпуск за следващо дете. Прекъсва ли се с това ползването на отпуска за първото дете? Отговор: Един и същи работник или служител не може едновременно да е в отпуск на две основания. […]

read more »
23 юли

Отписват стари задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Електронна […]

read more »
09 юли

ЗА НЯКОИ СПОРНИ ВЪПРОСИ ПРИ НАЛАГАНЕТО НА ЗАПОР ВЪРХУ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Коментар В тежката икономическа ситуация през последните години значително се увеличи броят на случаите, при които длъжниците не са в състояние да погасят доброволно задълженията си, например да внасят редовно вноските си по банкови кредити, при което все по-често се прибягва до способите на принудителното изпълнение. В следващите редове ще бъде обърнато внимание само на […]

read more »
08 юли

Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство !

  Съдържание 1. Кой има право на обезщетение за майчинство 2. Обезщетение за бременност и раждане 3. Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане 4. Обезщетение за отглеждане на малко дете 5. Как да се получи най-голямо обезщетение при раждането на дете 6. Как да се затворят дупките в закона 1. Кой има право на […]

read more »
24 юни

Удуржане на данък и осигуровки от хонорар на чуждестранно физическо лице

Въпрос: Физическо лице, което има постоянно пребиваване (жителство) в Испания, идва в България и изнася лекции, за които му се плаща хонорар. Трябва ли фирмата, която го наема му изплати цялата сума, или трябва да му удържи данъци и осигуровки? Отговор: ЗДДФЛ дефинира чуждестранните физически лица, съгл. чл.5 като лица, които не са местни лица по […]

read more »
30 май

Спират вдигането на възрастта за пенсия !

Плавното вдигане на възрастта за пенсиониране и на осигурителния стаж с по 4 месеца на година се спира. Това става ясно от актуализирания вариант на плана „Орешарски“, който е внесен в парламента на 28 май. Така новите управляващи се отказват от пенсионната реформа на ГЕРБ, с която от 2012 г. започна постепенно увеличаване на годините […]

read more »
21 май

Социалното осигуряване във Франция.

Социалното осигуряване във Франция е изградено от няколко на брой основни схеми. Генералната схема е най-разпространена. Тя се отнася до работещи, както и до семействата им. Друга схема е селскостопанската. Прилага се за фермерите и селскостопанските работници. Независимата схема е трета разновидност. Отнася се за магазинери, за занаятчии и за тези, които упражняват свободни професии. […]

read more »
16 май

Oбезщетение за безработица – признава ли се за стаж ?

Въпрос : Нанесеният в трудовата книжка трудов стаж от бюрата по труда при получаване на обезщетение за безработица, признава ли се за трудов стаж ? Отговор : Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно […]

read more »
14 май

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги.

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги, насочени към различни групи потребители. Чрез една от тях всички осигурени лица вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/ за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и […]

read more »
18 апр.

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май.

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май. Старите образци ще се приемат до 15 май, обясняват от осигурителния институт. В новите документи се декларират още обстоятелства заради промените в някои наредби, свързани с изплащането на обезщетения. Вече ще се декларира, че лицето е осигурено, което ще […]

read more »
11 апр.

Плащат майчинските от 12 април

Обезщетенията за отглеждане на малко дете за март ще бъдат преведени по банковите сметки на 12 април, съобщиха от Националния осигурителен институт. Срокът за плащане е съобразен с нормативните срокове за деклариране на промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на парични обезщетения, който осигурените лица и осигурителите са длъжни да спазват. Изплащането на паричното обезщетение […]

read more »