Осигуряване

14 май

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги.

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна три нови електронни услуги, насочени към различни групи потребители. Чрез една от тях всички осигурени лица вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и добавка/ за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и […]

read more »
11 май

Българите в чужбина вече няма да плащат здравни осигуровки

Българите в чужбина няма повече да плащат здравни осигуровки в България, съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП). За да бъдат освободени от плащане на здравноосигурителни вноски българските граждани, живеещи зад граница, трябва да отговорят на няколко условия. Лицата трябва да са регистрирани като български граждани, както и да са били извън страната най-малко 183 […]

read more »
18 апр.

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май.

Променени образци на 6 декларации за изплащане на различни парични обезщетения пуска НОИ от 1 май. Старите образци ще се приемат до 15 май, обясняват от осигурителния институт. В новите документи се декларират още обстоятелства заради промените в някои наредби, свързани с изплащането на обезщетения. Вече ще се декларира, че лицето е осигурено, което ще […]

read more »
11 апр.

Плащат майчинските от 12 април

Обезщетенията за отглеждане на малко дете за март ще бъдат преведени по банковите сметки на 12 април, съобщиха от Националния осигурителен институт. Срокът за плащане е съобразен с нормативните срокове за деклариране на промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на парични обезщетения, който осигурените лица и осигурителите са длъжни да спазват. Изплащането на паричното обезщетение […]

read more »
10 апр.

НОИ пусна 4 нови електронни услуги

Националният осигурителен институт (НОИ) пусна 4 нови електронни услуги, които ще са достъпни през интернет страницата на институцията. От началото на седмицата гражданите могат електронно да подават заявления за издаване на осигурителни книжки, издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия/и и добавка/и, както и издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения […]

read more »
04 апр.

От 15 април Здравната каса пуска електронно здравно досие.

От 15 април електронното здравно досие ще бъде факт, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса. Досието е част от персонализираната информационна система на институцията и ще съдържа актуални данни за медицинското състояние на всяко здравно-осигурено лице, както и информация за преминали прегледи, хоспитализации, а също и за отпускани лекарства. Предвижда се досието да дава възможност за […]

read more »
15 февр.

8 г. затвор за шеф, криещ осигуровки

От две до осем години затвор грози работодател, който е скрил от НАП и НОИ задължителни пенсионни или здравни вноски за работниците си в размер над 12 000 лв. Това гласят поправки в Наказателния кодекс, които депутати от ГЕРБ внасят в парламента. Криминализира се и укриването на вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За тази идея […]

read more »
31 ян.

Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и к...

  Национална агенция за приходите № 96-00-741 от 07.11.2012 г. Относно: Осигуряване на лице, което извършва дейност на две различни основания по чл. 4 от КСО – като изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество и като самоосигуряващо се лице в качеството му на негов собственик. В отговор на ваше запитване, постъпило […]

read more »
28 ян.

Право на обезщетение за безработица в България след работа в страна членка на ЕС

Въпрос : Близо 2 години работя в стана-членка на ЕС на постоянен трудов договор. В периода на пребиваването ми са плащани всички видове осигуровки и данъци.Налага ми се да се прибера за постоянно в България. Ще имам ли право на обезщетение за безработица от бюрото по труда в България? Отговор : В отношенията между Република България и […]

read more »
27 ян.

Служебна бележка по чл. 45 и чл. 35 от ЗДДФЛ, както и „Сметка за изплатени суми“

Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ“ Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

read more »
24 ян.

Отговори на най-често задавани въпроси за новости при плащане на данъци и осигурителни вноски от началото на 2013 г.

От 2013 г. плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) по друга, а сумите платени в производство по принудително изпълнение (задължения, за които има образувано изпълнително дело) по набирателна сметка на НАП. Въвеждането на единната сметка значително облекчава административната тежест и разходите на […]

read more »
17 ян.

НОИ вече ще може да прибира цялото обезщетение за безработица !

НОИ вече ще може да прибира цялото обезщетение за безработица на хората, които имат дългове към държавното обществено осигуряване от недобросъвестно получени суми. Такава промяна в наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е гласувал надзорът на института. Досега той можеше да прибира 1/6 от това обезщетение, но това ограничение пада. Не […]

read more »
15 ян.

Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.

Изпълнителният директор на НАП издаде Становище 20-00-12/11.01.2013 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, реда и начина за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

read more »
07 ян.

Най-важни промени в данъчно-осигурителното законодателство в сила от 01.01.2013 г.

По Кодекса за социално осигуряване Уеднаквяват се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът или за който се отнасят.Изключение се прави за допълнително начислените трудови възнаграждения (напр. премии за постигнат финансов резултат за месец или тримесечие), които са начислени след 25-то число на […]

read more »
07 ян.

Спират измами с осигуровки

Прекратяват практиката бъдещи майки да се водят фиктивно на работа Спират източването на пари от фондовете на НОИ с нова мярка срещу фирмите фантоми. От 2013 г. компаниите вече трябва да подават заедно двете декларации за осигурените лица и вноските, които са дължими – образец 1 и 6. Това трябва да става до 25-о число […]

read more »
05 ян.

Осигуровки и данъци за 2013 (таблица)

Кодове за плащане на данъци и осигуровки за 2013 г. Банкови сметки на НАП от 01.01.2013 г. Минимална работна заплата – 310 лв. Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2200 лв. Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 – 240 лв. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите […]

read more »
03 ян.

Нови и променение документи на НАП за 2013 година.

Нови документи Становище № 20-00-248 / 28. 12. 12 г. относно промените в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР, направени със ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.) Становище № 20-00-249/28. 12. 12 г. относно ЗБДОО за 2013 г., в сила от 1 януари 2013 г. Приложение 1 – Таблица за размера на осигурителните вноски […]

read more »
03 ян.

Новите декларации от НАП за 2013 година

Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО“ за 2013 г. Декларация образец № 8 „Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване“ за 2013 г. Декларация […]

read more »
16 дек.

Данъци и осигуровки – с едно платежно и един код

От 1 януари 2013 година всеки гражданин и фирмавече ще се издължава към хазната по една сметка, без отделни кодове за вид плащане, без изрично уточняване за вида на съответното плащане, както и неговото основание – облагане на доходите, на печалбата, на имотите, или пък здравна и социална вноска. Това обясни за „24 часа“ говорителят […]

read more »
15 дек.

Важно за българите в чужбина!

Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи, живеещи в чужбина Преди 1 юли 1999 г. Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) влиза в сила от 01. 01. 1999 г. Задължението за внасяне на здравноосигуриттелни вноски възниква от 01. 07. 1999 г., поради което преди тази дата вноски по този закон не се дължат. За периода […]

read more »