Интрастат

21 февр.

Персонални данъчни за фирми отличници

Златен стандарт за компаниите въвежда Дянков на изпроводяк „Персонални данъчни“ могат да имат от 1 март фирмите отличници у нас. Данъчните ще съдействат на компаниите за получаване на методологически становища и указания, както и за административно обслужване. Персоналните данъчни ще се въртят на ротационен принцип, за да няма съмнения за злоупотреби. Това е една от […]

read more »
04 юни

Удължава се срокът за подаване на Интрастат-декларации

Удължава се срокът за подаване на Интрастат-декларации 01 Юни 2012 От 1 юли Интрастат операторите ще могат да подават декларациите за извършените от тях вътреобщностни доставки до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършването им, а не както беше досега – до 10-то число. Това е записано в новия Закон за статистика на вътрешнообщностната […]

read more »
21 ян.

До интрастат операторите

Във връзка с множество запитвания от търговци по отношение на годишно задължение по система Интрастат, моля да се има предвид следното. Няма годишни декларации по система Интрастат.  Съществува понятието годишно задължение по система Интрастат. Годишно задължение за деклариране по система Интрастат означава, че операторът има задължение през цялата следваща година (в случая 2012 г.) да подава ежемесечни Интрастат декларации по определения поток или по двата потока. Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена календарна година (в случая 2012) възниква, когато обемът на вътрешнообщностна търговия със стоки /ВОТС/ поотделно за всеки  търговски поток за предходната година (в случая 2011), надхвърли прага за съответния поток за дадената календарна година (в случая 2012).  Пример: От януари до ноември 2011 г. включително даден търговец е натрупал обем вътрешнообщностни придобивания  на стоки /ВОП/ в размер на 160 000 лв. През декември 2011 г. същият търговец осъществява ВОП в размер на 45 000 лв. Общо за календарната 2011 г. търговецът е осъществил ВОП в размер на 205 000 лв.  В този случай за търговеца е възникнало текущо задължение за 2011 г. по поток пристигания с първи референтен период декември 2011 г. и срок за подаване на първа декларация 10. 01. 2012 г. Това е така, защото през декември 2011 г. търговецът е надхвърлил прага за 2011 г. , който по поток пристигания е бил 180 000 лв. Също така в този случай за търговеца е възникнало и годишно задължение за 2012 г. за ежемесечно подаване на Интрастат декларации по поток пристигания,  с първи референтен период януари 2012 г. и срок за подаване на първа декларация 10. 02. 2012 […]

read more »