Законодателство

05 юни

ОТЛАГАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК.

Kакто е известно, всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, ако е натрупал осем месеца трудов стаж, независимо дали този стаж е натрупан наведнъж или на части, при същия или при друг работодател. Този отпуск е предназначен за по-продължителна почивка и пълноценно възстановяване на работната сила от умората, натрупана през цялата година. […]

read more »
16 май

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Това основание за уволнение е безвиновно и то не може да се мотивира […]

read more »
26 сеп.

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Поначало лихвата е възнаграждението, което длъжникът на пари трябва да престира на кредиторите си заради това, че се ползва от парите им. Задължението за лихва може да възникне от правна сделка и тогава говорим за договорна лихва. Когато същото възникне по силата на закона, лихвата се нарича законова – например чл. 294, ал. 1 от […]

read more »
04 юни

Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път

Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от длъжници. Това са част от промените, които правната комисия на НС добави между първо и второ четене в проекта за изменение на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) по предложение на депутатите от ГЕРБ. Запорът на сметки ще става чрез електронно […]

read more »
10 мар.

Социалното министерство е готово със законови промени срещу забавени заплати

Министерството на труда е подготвило промени в Гражданско-процесуалния кодекс(ГПК) и в Търговския закон, които защитават работниците, когато работодателят не им плаща. Това съобщи в предаването „Седмицата“ на Дарик социалният министър Тотю Младенов. Поправките в ГПК предвиждат съдът да може без да се води дело да издаде изпълнителен лист на роботник срещу представени от него счетоводни […]

read more »
05 мар.

За и против АСТА и какво точно не знаем?

Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (от англ. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA) представлява многостранен международен договор, който цели да уреди и унифицира вече съществуващи международноправни норми за прилагане на правата върху интелектуалната собственост. Тъй като през последните петнадесет години в международен план бяха приети редица конвенции и директиви, касаещи различните предмети на интелектуалната собственост – авторски […]

read more »
07 февр.

Особената ликвидационна процедура по Закона за търговския регистър

Част първа Законът за търговския регистър1 (ЗТР) установява нов модел на търговска регистрация, при който информацията за обстоятелствата относно търговците се вписва с акт на длъжностни лица по регистрацията към Агенцията по вписванията (АВ) и се съхранява в единна и централизирана електронна база данни, управлявана от агенцията. Новата уредба завари множество търговци, вече вписани в […]

read more »