Данъчна практика

07 ян.

Най-важни промени в данъчно-осигурителното законодателство в сила от 01.01.2013 г.

По Кодекса за социално осигуряване Уеднаквяват се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът или за който се отнасят.Изключение се прави за допълнително начислените трудови възнаграждения (напр. премии за постигнат финансов резултат за месец или тримесечие), които са начислени след 25-то число на […]

read more »
04 ян.

Промени в Данъчното Законодателство от 01.01.2013 година

С брой 94/2012г. на Държавен вестник бяха приети промени в основните данъчни закони, влизащи в сила от 01.01.2013 г. Промени в Закон за данък върху добавената стойност: Въвежда се възможност за издаване на фактура, съдържаща не всички задължителни елементи, ако нейната стойност е по-малка от 100 евро. Въвежда се възможност за издаване на една сборна […]

read more »
03 ян.

Две нови декларации очакват фирмите през 2013 година

Традиционно, с настъпването на новата година, идва и време за данъци. Настоящата 2013 не прави изключение и кампанията по събиране на дължимото към държавата започна. По-едрите акценти тази година са два – новият данък върху доходите от лихви и единното платежно нареждане. Противно на очакванията, облагането на доходите от депозити няма да увеличи броя на документите, […]

read more »
11 юли

2000 рискови търговци открил софтуерът на НАП за дистанционна връзка

2000 търговски обекта в цялата страна е посочила като рискови системата за дистанционна връзка на касовите апарати със сървърите на НАП. Софтуерът анализира данни за оборотите по браншове и различни територии в страната, засича дали приходите на компаниите са умишлено поддържани близо до прага за регистрация по ДДС, има ли случаи в които в края […]

read more »