ЗДДС

15 ное.

Издаване на протоколи за самоначисляване на ДДС с нулева ставка на данъка

По-долу ще разглеждаме две принципни хипотези, срещани в практиката, за издаване на протоколи за начисляване на ДДС с нулева ставка на данъка. Тези хипотези са доста любопитни, тъй като не само са сравнително редки и нови в българската данъчна практика (от 01.01.2010 г.), но и оставят основателни съмнения за необходимостта и целесъобразността на подобна данъчна […]

read more »
15 ное.

Намален ДДС за нови жилища

В хода на изготвянето на държавния бюджет за следващата година станахме свидетели на изнасянето за публично обсъждане на някои важни данъчни предложения. Темата с облагането на лихвите по депозити за съжаление върви към законодателно приемане. Друго интересно предложение е намаляването на ДДС ставката за новопостроени жилища до 5%. В настоящата статия ще разгледам валидността на […]

read more »
07 ное.

Дружество придобива стоки от холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия.Стоката пристига от Холандия на пристанище Тесалоники /Гърция/.

Казус 1 : Дружество придобива стоки от холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия.Стоката пристига от Холандия на пристанище Тесалоники /Гърция/. От пристанището стоката се транспортира от гръцка фирма – посредник до складовете им. На по-късен етап дружеството натоварва стоката на собствен транспорт и я транспортира до склад в България. Казус 2 : Сключен […]

read more »
02 ное.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил

През 2009 г. е сключен договор за лизинг на лек автомобил, по който дружеството Ви е лизингополучател. През 2011 г. е сключено тристранно споразумение към лизинговия договор. Със споразумението лизингополучателят се задължава да се освободи предсрочно от лизинговия договор като изплати собствените си задължения към лизингодателя и прехвърли на поемателя правото да придобие собственост върху […]

read more »
31 окт.

Запечатват вендинг машини без връзка с НАП от 1 ноември.

Автоматите на самообслужване, които нямат дистанционна връзка за отчитане на оборотите в сървърите на НАП от четвъртък, 1 ноември ще бъдат запечатвани, а машините на които няма обозначение за собственика им, могат да бъдат иззети, съобщават от Националната агенция за приходите. Законът задължи собствениците на автомати за самообслужване да свържат устройствата си с НАП до […]

read more »
30 окт.

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по парични заеми

Общи положения- облагане и облагаем оборот. От търговско – правна гледна точка лихвите по парични заеми се квалифицират като “възнаградителни”. По смисъла на чл. 8 от ЗДДС те представляват доставка на услуга. Съгласно чл. 46, ал. 1, т.1 от закона доставката на тази услуга е необлагаема, независимо дали предоставянето на парични средства назаем е основа […]

read more »
30 окт.

Общо 550 фирми от столичната НАП не са изпълнили задължението си да се регистрират по Закона за ДДС, съобщават от НАП. Това показва анализът на данните от годишните декларации на 1800 дружества, обслужвани от НАП София, които нямат ДДС регистрация. Селектираните 550 фирми са посочили в годишните си декларации за 2011 г. оборот в размер […]

read more »
23 окт.

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки при предоставяне на ваучери на определена стойност на клиенти, достигнали опреде...

Във Ваше писмо, сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството Ви прави промоции за своите клиенти, като им раздава ваучери на стойност 5 лв. при покупка на стойност над 55 лв., 10 лв. – при покупка на стойност над 110 лв. и 50 лв. – при покупка на стойност над 310 лв. Тези ваучери не са […]

read more »
17 окт.

Сключен е комисионен договор между фирмата и комисионер – фирма с регистрация на Британски вирджински острови, за продажба на стоките на фирмата за продажби в Рус...

При заплащане на комисионната по договора и във връзка с чл.21, ал.2, чл.69, ал.1 и чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, следва ли да се начисли ДДС и как да бъде отразено в дневниците по ДДС ? Видно от изложената фактическа обстановка, чуждестранно лице извършва посредническа услуга на българската фирма и същата се явява получател по […]

read more »
29 сеп.

ОТНОСНО ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИ НА СГРАДИ ПО ЗДДС

Предстои преустройство на стара сграда с производствено предназначение „Битов комбинат“ в жилищна сграда с апартаменти с цел продажба. Сградата при закупуването през 2009 г. е отговаряла на условията за стара и не е било налице право на приспадане на данъчен кредит. Към сградата има само прилежащ терен, за който също не е съществувало право на […]

read more »
25 сеп.

Дружество придобива стоки от холандска фирма. Стоката пристига от Холандия на пристанище Тесалоники /Гърция/. На по-късен етап я транспортират до склад в България.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество придобива стоки от холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия. Стоката пристига от Холандия на пристанище Тесалоники /Гърция/. От пристанището стоката се транспортира от гръцка фирма – посредник до складовете им. На по-късен етап дружеството натоварва стоката на собствен транспорт и я транспортира до склад […]

read more »
24 сеп.

Уволнени разкриват измамите на шефовете си пред НАП

Най-често сигналите са свързани с неплащане на осигуровки, работа без трудови договори, както и неспазване на работното време От началото на годината има 800 сигнала на граждани срещу фирми, които крият налози. Голяма част от тях идват от уволнени счетоводители, които алармират, че бившите им работодатели крият данъци пред Националната агенция за приходи, съобщи Стандарт. […]

read more »
20 сеп.

Обявеният за бизнесмен на 2005 г е бил арестуван за източване на 5,6 милиона лева ДДС.

Обявеният за бизнесмен на 2005 година и най-голям вносител на цитрусови плодове у нас Сотир Янков е бил арестуван за източване на 5,6 милиона лева ДДС, съобщиха от окръжната прокуратура в Пловдив. Заедно с него зад решетките са съпругата му Елена и дъщерята Мария, срещу които също е повдигнато обвинение за данъчни престъпления. Наред със […]

read more »
17 сеп.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ И ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОСТВОТО ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на […]

read more »
11 сеп.

Дарените чрез SMS и телефонно обаждане суми са извън обхвата на ЗДДС

„Когато се организират кампании с благотворителен, дарителски, филантропски или друг подобен характер, при които абонатите изпращат SMS или правят телефонно обаждане, операторът не следва да начислява ДДС върху стойността на определената за дарение сума“. Това гласи публикуваното днес Указание на министъра на финансите с цел единно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) […]

read more »
17 юли

Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти

С  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства /обн. Държавен вестник бр.27 от 2012г./ са направени промени свързани с използване на ЕСФП при продажба на течни горива, отчитане на оборотите с ИАСУТД, както и на процедурата за демонтаж на фискална […]

read more »
20 апр.

Проблеми с валидирането на датски ДДС номера

Приходната администрация на Дания уведоми, че изпитва известни проблеми при предоставянето на информация за ДДС регистрацията на своите търговци чрез системите VIES и  VIES-on-Web (чрез сайта за валидиране на ДДС номера, поддържан от Европейската Комисия). До разрешаването на проблема, администрацията на Дания предлага търговците от останалите държави членки да валидират датските ДДС номера директно чрез сайта на […]

read more »
30 мар.

Обновен е програмният продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС – 30 Март 2012

 за Windows XP, Vista I 7  за Windows 98/Me …………………………………………………………………………  Първоначална инсталация за програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  Първоначална инсталация за Windows 98/Me   Ръководство на потребителя за ползване на продукта

read more »
24 мар.

Нова програма за генериране на Дневници по ДДС, справка–декларация и VIES декларация

Чрез продукта можете  да  въвеждате информация в отчетните регистри – Дневник за покупки и Дневник за продажби; да изготвяте Справка –декларация по ЗДДС и VIES – декларация за периоди след 1 януари 2011 година.  Първоначална инсталация за програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  Първоначална инсталация […]

read more »