ЗДДС

27 юни

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

От 01.07.2013 Република Хърватска се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни. Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските задължени лица, регистрирани за целите на ДДС, ще може да се извършва от 01.07.2013 г. чрез интернет страницата на Европейската […]

read more »
17 юни

ДДС за транспортни разходи при доставки от внос

Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от Китай, която се превозва до България от чуждестранен морски превозвач до пристанище Солун и от гръцка транспортна фирма от Солун до Стара Загора. Стоката не се обмитява при пристигането й в Солун, а пристига в България под режим “транзит” и доставката й се декларира и обмитява […]

read more »
05 юни

ОБРАЗУВАНЕ И ПРОТИЧАНЕ НА РЕВИЗИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО.

1. Образуване на производството Ревизионното производство се образува с издаване на заповед за възлагане. Заповедта може да бъде изменяна с нова заповед. Когато ревизионното производство се прекратява, също се издава заповед. Заповедта за възлагане трябва да бъде издадена от: орган по приходите на съответната компетентна териториална дирекция, определена по правилата на чл. 8 от Данъчно-осигурителния […]

read more »
24 апр.

Централаната банка на Кипър обяви, че налага 27,5% данък върху всички депозити на застрахователни фирми.

Централаната банка на Кипър обяви, че налага 27,5% данък върху всички депозити на застрахователни фирми. Спестяванията на нерегистрираните финансови компании, благотворителните организации и някои образователни институции, държани в Банката на Кипър, ще бъдат обложени с подобен данък. Това ще важи само за депозитите над 100 000 евро. Орязването на депозитите беше ключов елемент в сделката, […]

read more »
22 апр.

Корпоративният данък в Кипър става 12.5% !!!

Парламентът на Кипър повиши изключително ниския корпоративен данък, като част от пакета мерки за осигуряването на спасителния заем от 10 млрд. евро, който все още трябва да бъде ратифициран от парламента, предаде АФП. С гласуването за увеличаването на корпоративния данък от настоящите 10%, един от най-ниските в Европа, на 12.5% се очаква да бъдат събрани […]

read more »
22 апр.

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна

Разработката е регламентирана от: КОДЕКС на труда (КТ) – чл. 293 – 294 ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) – чл. 204, чл. 209, § 1 ЗАКОН за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – чл. 2, чл. 6 ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – чл. 24 НАРЕДБА № 7 от 09.07.2003 […]

read more »
16 апр.

едомствените бензиностанции могат да не купуват и да не монтират нивомерни системи.

Ведомствените бензиностанции могат да не купуват и да не монтират нивомерни системи, гласят последните промени в Закона за ДДС. Всяко лице, което използва ведомствената си бензиностанция само за зареждане на собствените си превозни средства, машини и съоръжения, не продава гориво и извършва плащанията си към доставчици на гориво само по банков път, може да не […]

read more »
12 апр.

Собственик на недвижим имот учредява право на строеж в полза на строител, а последният се ангажира да обезщети собственика на имота с бъдеща строителна услуга.

С две сходни решения по спорове, повдигнати в България, Съдът на Европейския Съюз (СЕС) затвърждава позицията си по отношение на спорни разпоредби в българския Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), касаещи бартерните сделки (дело С-549/11 от 19 декември 2012 г. и дело С-19/12 от 7 март 2013 г.). Двете дела касаят начина на определяне […]

read more »
12 апр.

В Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. Върховният касационен съд (ВКС) дефинира понятието „периодични плащания” по смисъла на чл. 111, буква ”в” от Закона за задълже...

Периодични са плащанията, които са свързани с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми, без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви […]

read more »
12 апр.

Становището на НАП с № 26-Е-113 от 14.09.2012 г. изразява позицията на органите по приходите във връзка с поставени от българско ЕАД въпроси относно третирането от гледна т...

Според описанието на казуса, Кеш пулингът ще представлява система от двустранни договори между лидер Х на Кеш пулинга и участници в Кеш пулинга, като всички са български дружества от групата на Х. Участниците ще предоставят свои свободни парични средства на лидера Х, който ще ги депозира в банки или ще ги предоставя на участници в […]

read more »
07 апр.

Мащабна верига за данъчни измами в ЕС !

Самоличността на десетки хиляди богаташи от цял свят, скътали трилиони долари в тайни сметки, беше разкрита след година и половина работа на почти сто разследващи журналисти. Данните изтекли от две дружества, предлагащи офшорни сметки – в Сингапур и на Британските Вирджински острови. Депозирайки парите там, клиентите на дружествата избягвали плащане на данъци. Владислав Велев разказва, […]

read more »
04 апр.

Държавата ще връща ДДС на изрядните фирми до 10 дни от май

Служебното правителство ще започне да въвежда т.нар. „златен стандарт“ през май, съобщи финансовият министър Калин Христов по Нова телевизия. Той предвижда държавата да връща на изрядните фирми ДДС до 10 дни. Въвеждането на „златен стандарт“ е една от задачите, които обеща да изпълни служебният кабинет. „Първоначално ще започнем с определен брой фирми, които изпълняват критериите, […]

read more »
18 мар.

Българско физическо лице извършва посреднически услуги на данъчно задължено чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз по доставка на стоки за българск...

Въпрос: Българско физическо лице извършва посреднически услуги на данъчно задължено чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз по доставка на стоки за българско юридическо лице до българска граница.(INCOTERMS CIF) Възнаграждението се получава от чуждестранното юридическо лице по банков път. Влиза ли това възнаграждение за оказаните посреднически услуги към чуждестранното юридическо лице извън Европейския съюз като облагаем […]

read more »
25 февр.

Единната данъчно-осигурителна сметка

Известно е, че от началото на 2013 г. с промени в ДОПК започна прилагането на т.нар. единна данъчно-осигурителна сметка. Макар да беше рекламирана като средство за улеснение на бизнеса и намаление на разходите му за банкови такси при плащане на данъчни задължения, основната цел на администрацията беше с въвеждането на новата система да се пребори […]

read more »
21 февр.

Персонални данъчни за фирми отличници

Златен стандарт за компаниите въвежда Дянков на изпроводяк „Персонални данъчни“ могат да имат от 1 март фирмите отличници у нас. Данъчните ще съдействат на компаниите за получаване на методологически становища и указания, както и за административно обслужване. Персоналните данъчни ще се въртят на ротационен принцип, за да няма съмнения за злоупотреби. Това е една от […]

read more »
17 февр.

Данъчно третиране на безвъзмездна помощ

1. Дружество кандидатства по проект. В случай, че се получи одобрение и предприятието получи безвъзмездна помощ за осъществяване на проекта, следва ли да се извърши регистрация по ЗДДС /сумата ще е над 50 000 лв./ след като тези пари не са от стопанска дейност? 2. Как следва да се осчетоводят тези средства в съответствие с българското […]

read more »
03 февр.

Становище 3_1157/05.04.2012г. Относно: данъчно третиране на получени приходи от продажба на входни билети за изложение на чужди експозиции съгласно разпоредбите на Закона...

Относно: данъчно третиране на получени приходи от продажба на входни билети за изложение на чужди експозиции съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружеството притежава галерия, за която е издадено Удостоверение за регистрация №…/24.02.2012г. от Община В…. на основание Наредба за търговска дейност на територията на общината. В […]

read more »
24 ян.

Отговори на най-често задавани въпроси за новости при плащане на данъци и осигурителни вноски от началото на 2013 г.

От 2013 г. плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка, вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) по друга, а сумите платени в производство по принудително изпълнение (задължения, за които има образувано изпълнително дело) по набирателна сметка на НАП. Въвеждането на единната сметка значително облекчава административната тежест и разходите на […]

read more »
18 ян.

Данък добавена стойност в Кипър се увеличава

От понеделник стандартната ставка на Данък добавена стойност в Кипър се увеличава с 1% и става 18%.  През 2014 г. тя ще нарастне отново с 1%, до 19%. Повишаването на данъка сега няма да повлияе на продукти и услуги, които се облагат с 8,5 или 0 процента. Сред тях са храните и лекарствата, за които ставката остава5%. Стандартната ставка на ДДС обаче обхваща […]

read more »