17 юли

Преките чуждестранни инвестиции нарастват повече от шест пъти !!!

Преките чуждестранни инвестиции нарастват повече от шест пъти за периода януари – май и достигат 473.8 млн. евро в сравнение със 72.2 млн. евро за същите месеци на миналата година, показват данните на Българската народна банка, от които личи още увеличение с 61.5% в инвестициите за последните дванадесет месеца (юни 2011 – май 2012) в сравнение с предходните.

Източник: Капитал

Comments are closed.