07 окт.

Ще бъде ли въведен режим „касова отчетност на ДДС“ ?!

От началото на следващата година ще бъде въведен режим „касова отчетност на ДДС“ като мярка срещу междуфирмената задлъжнялост, каза на пресконференция днес заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БТА.

Режимът предвижда фирмите, които се регистрират по него, да внасят дължимия ДДС към хазната едва при получаване на плащане по извършената от тях доставка, обясни заместник-министърът.

Режимът няма да е задължителен, могат да го ползват фирми, регистрирани по Закона за ДДС, с облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца.

Фирмите не трябва да са идентифицирани като рискови от органите на НАП, да не им е издаван ревизионен акт и да нямат изискуеми публични задължения, предвиждат от Министерството на финансите.

В момента подготвяме промените в Закона за ДДС и от 1 януари 2014 г. режимът трябва да влезе в сила, каза Людмила Петкова.

Режимът е предвиден като възможност в директива на ЕС, приета през юли тази година, като той е въведен в националните законодателства на 20 държави – членки на ЕС. Испания планира да въведе режима също от 1 януари следващата година, а Кипър е в процес на приемане на режима от парламента. Във всички държави членки, приели режима, той не е задължителен с изключение на Румъния и
Австрия.

От министерството очакват с въвеждането на режима да се подобри ликвидността на малките и средните предприятия, тъй като те няма да дължат ДДС, преди да са получили плащане. Режимът ще има
ефект и за намаляване на данъчните измами, тъй като фирмите, регистрирани по него, а също и техните доставчици ще имат право на данъчен кредит едва при извършване на плащането, а ако то е частично, данъчен кредит ще се получава само върху съответната част от сумата. Източник: в. Дневник

Comments are closed.