21 окт.

Четири нови е-услуги от НОИ, насочени към осигурените лица!

Националният осигурителен институт разширява списъка на електронните услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). В онлайн пространството вече са активни четиринови е-услуги, насочени към осигурените лица и позволяващи дистанционното им обслужване при издаването на документи. Две от услугите са свързани с пенсионното обслужване на лицата. С тях се обогатява наборът от заявяваните и издаваните по електронен път удостоверения, свързани с изплащането на пенсиите. Втората група нови електронни услуги е насочена към лицата, които желаят да се възползват от правото си за получаване на обезщетение за безработица от друга държава членка на ЕС. Източник: Econ.bg

Comments are closed.