21 май

Социалното осигуряване във Франция.

Flag-Pins-Bulgaria-France

Социалното осигуряване във Франция е изградено от няколко на брой основни схеми. Генералната схема е най-разпространена. Тя се отнася до работещи, както и до семействата им. Друга схема е селскостопанската. Прилага се за фермерите и селскостопанските работници.

Независимата схема е трета разновидност. Отнася се за магазинери, за занаятчии и за тези, които упражняват свободни професии. Специалната схема пък е насочена към военни и други подобни, с тясна специализация.

Осигурителната схема в случай на безработица се отнася за всички. Има 2 начина за изчисляване на брутния размер на обезщетение при безработица. Изплаща се по-високата получена сума при изчисленията.

Дължимите вноски за социалното осигуряване се разделят между работодателя и работещия. Вноските, които се плащат за случаите на професионални злополуки и семейни надбавки, се поемат изцяло от работодателя. Медицински разходи се възстановяват въз основа на проценти по социално осигурителната схема. Те се уточняват при сключването на договора.

Още през 1987 год. правителствата на България и Франция подписват спогодба с цел избягване на двойно данъчно облагане.

Дължимите данъци във Франция не биват удържани от месечните възнаграждения. Данъчното облагане е основано на принципа на деклариране на доходи от страна на работещите. Те сами плащат своите данъци в съответните служби. Работодателят не удържа пари и не поема отговорността за плащане на данъци.

На всеки, който е данъчно задължен, службите изпращат ежегодно формуляр за деклариране за доходите. Там се описват всички доходи от предишната година. Декларацията се попълва и подава в указания срок от данъчните. Има възможност дължимият данък да бъде платен на месечни вноски.

Начисляват се 3 различни вида ДДС. Това са обичайно начисление; друго, налагано върху определени със закон видове продукти и индивидуално начисляване.

Ако търсите да наемете квартира, може да потърсите обяви в местните печатни издания или в интернет. Ако се затруднявате да намерите сам подходящо жилище, може да потърсите помощ от някоя от агенциите за недвижими имоти. Таксата, която се плаща на посредниците, най-често се равнява на наема за един месец.

Договорите за наем на жилища обикновено се сключват за срок от три години. Може да бъде подновен. В повечето случаи се изисква и депозит, равняващ се на наема за два месеца. Той се възстановява с прекратяването на договора.

Прочетете още:
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/

Comments are closed.