06 юли

Свободна позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Свободна позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СК АКТИВ КОНСУЛТ ООД e финансово-счетоводна компания която предлага: Счетоводно обслужване; Услуги свързани с Данъци, Осигуровки, Декларации, Заплати, Персонал; Юридически услуги и др.

За изпращане на CV: office@activeconsult.net

Oписание на позицията:

• Водене и равняване на счетоводните сметки: Клиенти , Доставчици , Банка , Каса, ДМА, АО и други.
• Създаване и работа с първични и вторични счетоводни документи.
• Изготвяне на Декларации, Дневници и VIES съгласно ЗДДС.
• Деклариране на ВОП, ВОД, ЕАД, Износ и др.
• Участие в проверки от НАП. Участие в изготвяне на годишни и междинни фин. отчети.
• Работа със Счетоводна програма, Офис пакет, Интернет приложения и друг софтуер.

Изисквания:

• Средно или висше икономическо образование.
• Познаване на нормативната база, свързана със счетоводство на предприятието.
Например: ЗС, НСС, ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ДОПК, КТ, и др.
• Работа в екип. Работа с клиенти на офиса.
• Лична отговорност, конфиденциалност , лоялност и коректност.
• Компютърна грамотност – Перфектен MS Office (Excel. Word).
• Ползването на западен език е предимство.
• Стаж по специалността – 2 години минимум.
• Стаж по в счетоводна кантора е предимство.

Други :

• Пълен Работен Ден – от 9.00 до 18.00 ч. (1 час почивки)
• Дългосрочно сътрудничество и коректно отношение.
• Работа в екип от професионалисти и трупане на разнообразен опит.
• Актуализация на заплатата и бонуси – според показани резултати.
• Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
• Съвременна и удобна работна среда.
• Местоположение: бул. Цариградско шосе No 133. (сграда БИЦ-ИЗОТ, корпус 1)

Само кандидати, отговарящи на посочените условия ще бъдат поканени на интервю. АКТИВ КОНСУЛТ ООД е регистрирано, като администратор на лични данни в КЗЛД.Информацията, която предоставяте е поверителна съгласно ЗЗЛД.

За изпращане на CV: office@activeconsult.net

Телефон за връзка: 0895-10-18-18

Александър Буновски

Comments are closed.