20 апр.

Проблеми с валидирането на датски ДДС номера

Приходната администрация на Дания уведоми, че изпитва известни проблеми при предоставянето на информация за ДДС регистрацията на своите търговци чрез системите VIES и  VIES-on-Web (чрез сайта за валидиране на ДДС номера, поддържан от Европейската Комисия).

До разрешаването на проблема, администрацията на Дания предлага търговците от останалите държави членки да валидират датските ДДС номера директно чрез сайта на датската данъчна администрация SKAT  на този адрес:

https://www.skat.dk/front/appmanager/skat/ntse?_nfpb=true&_nfpb=true&_pageLabel=Virk_Momsnumrei_DK&_nfls=false

Чуждестранните потребители на сайта е важно да знаят, че:

  • въвеждането на ДДС номер трябва да е без префикса DK;
  • CVR-nr./SE-nr означава на датски „ДДС номер”.

Дания се извинява за причиненото неудобство на администрациите и търговците от  държавите членки.

Comments are closed.