01 ное.

Приеха важна промяна за плащане на просрочени данъци и осигуровки

Първо ще се погасяват  главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това решиха депутатите днес като приеха на второ четене ромени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Гласуваната промяна ще  усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, посочват вносителите от Министерския съвет. Според тях по този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения. Предоставя се възможност в производството по принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения.

Парламентът прие и въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури, които най-често се използват в схеми за измами с ДДС. Измененията са в Закона за данък върху добавената стойност и са записани в заключителните разпоредби на ДОПК.

Промените в кодекса влизат в сила от 1 декември.

Comments are closed.