27 юни

От 01.07.2013 г. сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни

flag
От 01.07.2013 Република Хърватска се присъединява към Европейския съюз, в резултат на което сделките между български и хърватски фирми след тази дата ще бъдат третирани като вътреобщностни.

Проверка на валидността на ДДС номерата на хърватските задължени лица, регистрирани за целите на ДДС, ще може да се извършва от 01.07.2013 г. чрез интернет страницата на Европейската комисия/Главна дирекция Данъчно и митническо облагане

ВАЖНО! Форматът на ДДС номерата е следният: префикс HR и 1 група от 11 цифри (Пример: HR12345678903)

Comments are closed.