15 окт.

НОИ стартира първия етап от преминаването към електронен обмен на данни за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност

off-hour_work

От 1 януари 2015 г. стартира първият етап от електронизирането на процеса по изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

От началото на следващата година органите на медицинската експертиза – лекари и ЛКК ще представят данните от болничните листове и решенията по обжалването им по електронен път в Електронен регистър на болничните листове, поддържан от НОИ.

За обезпечаване дейността по създаването на Електронния регистър беше разработена и приета нова наредба на Министерски съвет и са направени изменения в действащи нормативни актове, с които се регламентира задължението на органите на медицинската експертиза от 1 януари 2015 г. да представят по електронен път данните от издадените от тях болнични листове в НОИ. Това ще се извършва чрез разработен и предоставен от НОИ безплатен софтуер или чрез специализирания софтуер, ползван от лекарите, съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ.

След окончателното внедряване на Електронния регистър на болничните листове лечебните заведения няма да получават и отчитат в НОИ бланки на болнични листове. Електронното им издаване ще се извършва с предварително получени от НОИ (вкл. по електронен път) уникални номера на болнични листове. От 1 декември 2014 г. те ще се получават от лечебните заведения, за което не се изисква пререгистрация, ако вече са регистрирани в НОИ. Самото подаване на данните в регистъра ще се осъществява чрез електронни услуги на НОИ. За да имат право на достъп до тях, лекарите и лечебните заведения ще могат да регистрират сертификатите си за квалифицирани електронни подписи (КЕП) от 1 декември 2014 г.

До 30 юни 2015 г. се предвижда преходен период за лекарите и лечебните заведения, които нямат техническа свързаност и готовност за електронното издаване и представяне на данните в регистъра. Те ще могат да представят в НОИ втория екземпляр на издадени само на хартия болнични листове или на електронен носител на издадени, но неизпратени по електронен път болнични листове.

До края на 2015 г. трябва да завърши и вторият етап от електронизирането на процеса – разработване и внедряване на информационна система, чрез която работодателите да могат да подават данните и документите по електронен път.

С внедряването на информационните системи (при лекари, работодатели и НОИ) процесът по изплащане на обезщетенията ще бъде опростен, а срокът за изплащането им – значително съкратен.

Comments are closed.