28 дек.

Крайният срок за подаване на декларация за доходите на физически лица е 30 април 2013 година

NAP_Problemi

На страницата на Националната агенция за приходите вече са публикувани образците на декларациите за облагане на доходите през 2012 година, съобщиха от агенцията. Изготвени са образците както за физическите лица, така и за дължимия данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Крайният срок за подаване на декларации за физическите лица е 30 април 2013 година.

И тази година декларациите съдържат основна част и приложения, в които се посочва от каква дейност е доходът, който се облага. От НАП напомнят, че се попълва само това приложение, към което се отнасят доходите на данъчнозадълженото лице.

Декларации за доходите подават юридическите, както и физическите лица, които имат доходи извън трудовите правоотношения. По закон декларации подават и компаниите, които не са извършвали дейност през съответната финансова година.

От 2013 година специални декларации подават и собствениците на игрални апарати, както и получилите доходи от хазартна дейност.

Декларацията за корпоративните данъци се подава в срока за внасяне на дължимите данъци, както и за данъци, дължими за доходи, начислени или изплатени до 31 декември 2012 година и подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 година. Декларация се подава и за данъците, които са дължими, но невнесени към 31 декември. В този случай декларацията се подава в срок до 31 юли 2013 година, става ясно още от сайта на НАП.

Друга новост е единната сметка, по която ще бъдат внасяни данъчните задължения и осигуровките от 1 януари 2013 година. Това положение обаче е атакувано пред Конституционния съд.

Към ноември 2012 година събраните от агенцията приходи надхвърлят 11,8 млрд. лева. Очакванията са за преизпълнение на поставените в началото на годината цели.

Comments are closed.