07 февр.

Какво следва след отпадане на данъчно-осигурителната сметка ?

seo_consultaciii_w-seo

Министерството на финансите и НАП ще предложат до дни промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, обявено вчера. Експертите на двете ведомства са подготвили няколко варианта, като при всички тях е предвидена възможността на граждани и фирми да могат да избират вида на публичните си задължения, които плащат.

КС отмени като противоконституционни ключови законови текстове, с които бе въведена единната сметка. Според съдиите e недопустимо дължимите данъци и осигуровки да се превеждат накуп и с пари за осигуровки да се покриват по-стари по дата задължения за данъци. Противоконституционно е и неритмичното превеждане на осигурителните вноски от НАП към здравната каса и НОИ, при което липсва яснота за постъпленията. Решението на КС засяга всички фирми и стотици хиляди данъкоплатци, които се самоосигуряват, и поставя в патова ситуация НАП и парламента.

Единната сметка бе въведена с промени в Данъчно-процесуалния кодекс (ДОПК) в края на 2012 г.

В началото на следващата седмица различните варианти ще бъдат обсъдени на среща с работодателските организации и синдикатите, след което избраният от тях ще бъде внесен в Народното събрание.

Предстоящите плащания на данъка върху доходите на физическите лица с 5% отстъпка до 10 февруари, както и вноските за данъка върху добавената стойност с краен срок до 14 февруари ще се извършват по досегашния ред на внасяне на задълженията, тъй като решението на Конституционния съд все още не е влязло в сила.

От НАП ще запознаят гражданите и фирмите с промените, произлизащи от решението на съда и с измененията при плащане за задълженията за данъци и осигурителни вноски. Допълнителна информация може да се получи на телефонна на информационния център на НАП 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg

 

 

Comments are closed.