06 дек.

Защо изведнъж всички започнаха да искат да администрират съставителите на финансови отчети?

seo_consultaciii_w-seo

Ако все още не знаете има голяма лятна активност на знайни и незнайни счетоводни организации, които изведнъж се загрижиха за съставителите на отчети. Първо има един текст, който визира промени в Закона за счетоводство(ЗС) и произлиза от ИДЕС(въпреки че, ръководството на ИДЕС не е застанало официално зад текста). Вторият текст е на Съюза на счетоводителите(проф.Душанов), който също визира промени в ЗС, в частта, която засяга съставителите на отчети. И двата текста общо взето преповтарят досегашните изисквания на ЗС, но в проекта на ИДЕС има и изпит, който се полага пред представители на института и издържалите го, влизат в регистър, който се администрира от ИДЕС. Съюзът на счетоводителите са по-скромни, искат само да членуваш в тяхната организация?

Възникват най-малко два въпроса – Нужна ли е допълнителна регулация за съставителите на отчети?  и – Защо точно сега се е породила тази активност.

Отговорът на първият въпрос е твърдо НЕ. Опитът да се превърнат съставителите на финансови отчети в затворена професия и да се задължат да членуват в организация създадена със закон противоречи на изискванията на ЕС за свободно предлагане на услуги(не случайно Гърция е атакувана от ЕК да отвори много професии).От друга страна ИДЕС по-никакъв начин не е доказал, че е организация, на която може да се повери такава обществено значима функция. От самото създаване на ИДЕС вървят скандалите с изпитите, които не се провеждат прозрачно и има много субективизъм при оценяването. Управлението на организацията, включително и финансовият му аспект също са давали поводи за скандали през годините. Трябва да отбележим, че и сега има изисквания към съставителите на отчети, но част от проблема е, че НАП , като орган който трябва да контролира, кой подписва отчетите на предприятията нехае за това свое задължение, което от своя страна води до това че, подписи под финансовите отчети на предприятията може да сложи всеки. Много често това е самият собственик на предприятието или се полага подпис без никакво име. Това най-често се случва по причина, че реалните съставители на финансовите отчети са служители на НАП, които по закон нямат право на паралелна дейност(този проблем е разпространен в почти цяла България, с изключение на София). По този начин, те извършват нелоялна конкуренция и може би не е учудващо, че не се контролират сами себе си.

Отговорът на вторият въпрос е защото се задава една директива на ЕС, която визира финансовите отчети на малките и средните предприятия. Ако се изпълнят изискванията на тази директива, предприятията, чиито финансови отчети трябва да се одитират ще намалеят рязко. Логично много одитори ще останат без бизнес и ще трябва да се конкурират заедно с всички други на и без това наситения счетоводен пазар. Ако се въведе изпит за съставителите на финансовите отчети, логично много счетоводен бизнес ще се прелее към одиторите, които вече членуват там. Съюзът на счетоводителите просто използва ситуацията, да поизтупа праха от себе си, но защото е в много по-слаба позиция, просто се бори за повече членски внос.

Какво трябва да се прави? Може би е дошъл моментът да се създаде организация на съставителите на отчети, която да бъде доброволна и на обществен принцип(МФ има официално становище, че държавата не иска да администрира подобен регистър). Тя трябва да се създаде от уважавани представители на бранша, независимо дали счетоводители или одитори и да администрира подобен регистър, като съблюдава законовите изисквания към съставителите. Друг е въпросът, дали не трябва да се завишат изискванията към съставителите, най-вече от към натрупан стаж, но това е въпрос на бъдеща дискусия в бранша. Ако от една страна се създаде подобен регистър, а от друга НАП, започне да си изпълнява задължения по отношение на контрола, то нещата много бързо ще си дойдат на мястото.

Comments are closed.