16 апр.

едомствените бензиностанции могат да не купуват и да не монтират нивомерни системи.

Петрол

Ведомствените бензиностанции могат да не купуват и да не монтират нивомерни системи, гласят последните промени в Закона за ДДС. Всяко лице, което използва ведомствената си бензиностанция само за зареждане на собствените си превозни средства, машини и съоръжения, не продава гориво и извършва плащанията си към доставчици на гориво само по банков път, може да не въвежда в употреба електронна фискална система с нивомери, обясниха от НАП. Вместо това от началото на месец май 2013 г. фирмите ще са длъжни да изпращат информация за доставчика и доставените количества гориво по електронен път чрез сайта на НАП. Също така от 1 май 2013 г. всяко данъчно задължено лице или получател по доставка на течни горива ще трябва да подава данни за доставката и движението на количествата горива, както и промяната в тях.

Comments are closed.