03 ян.

Две нови декларации очакват фирмите през 2013 година

safe_image.php

Традиционно, с настъпването на новата година, идва и време за данъци. Настоящата 2013 не прави изключение и кампанията по събиране на дължимото към държавата започна.

По-едрите акценти тази година са два – новият данък върху доходите от лихви и единното платежно нареждане. Противно на очакванията, облагането на доходите от депозити няма да увеличи броя на документите, които трябва да се попълват. Той ще се удържа ежемесечно от банките и те ще превеждат накуп дължимото на държавата от всичките си клиенти, с което отпада нуждата да подаваме допълнителна информация.

Заради влизащото в сила единно платежно за данъчните и осигурителни задължения обаче, самоосигуряващите се физически лица ще трябва да попълват една допълнителна нова декларация през 2013 г., а фирмите ще имат задължението да подават две декларации допълнително. И в двата случая новите документи ще се подават веднъж на тримесечие.

Срокове и документи

Ако сте физическо лице и имате допълнителни доходи от 2012 г., освен тези по трудовия договор  (но не сте самоосигуряващ се), данъчната декларация за дължимия данък общ доход за вас ще е същата като през миналата година. В различните приложения ще трябва да посочите получените доходи от заплата, хонорари, авторски възнаграждения, от наеми, от сделки с недвижими имоти (когато подлежат на облагане) и др.

Декларацията и пълния набор от приложения могат да се вземат на място в офисите на НАП, или да се изтеглят от сайта на агенцията – www.nap.bg. Скоро данъчните ще активират и услугата си данъчна декларация с баркод, при която ще можете от личния си компютър да попълните PDF документ, след което да го принтирате и подадете на място в офисите на НАП, по интернет (ако имате електронен подпис), или по пощата. Срокът за подаване на данъчните декларации и плащане на дължимите данъци е 30 април.

Ако сте готови с документацията си и платите дължимия данък общ доход до 10 февруари, получавате 5% отстъпка от дължимата за внасяне сума. Същото облекчение е налице и ако подадете декларацията си по електронен път, като срокът е до 30 април. Не можете обаче да ползвате и двете облекчения накуп.

Какво е новото

За самоосигуряващите се лица и фирмите тази година е подготвена специална обща декларация, (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) в която се посочват всички данъци, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения и дивиденти в полза на на други физически и юридически лица.

Това означава че една фирма, която плаща наем и удържа 10% от него като данък, или изплаща дивидент на свой акционер и от него също удържа 10% за да ги преведе в НАП, ще трябва първо да декларира тези удръжки. Така системата (която вече трябва да работи в режим единно платежно без посочване кои суми за кои задължения са) ще „научи“, че този данък е събран и дължим от получателя на дохода. Идеята е, че така данъчните няма да се чудят за какво са преведени на НАП тези пари.

Лошото е, че такава декларация ще трябва да се подава четири пъти в годината – след приключването на всяко тримесечие. Тук има замяна на едно усложнение с друго, но по-малко. През миналата година удържаните данъци се внасяха всеки месец, но не се налагаше декларирането им, защото на практика то се осъществяваше с попълването на отделните кодове на сметките, към които се нарежда преводът. От тази година платежното нареждане е едно, но за това пък ще се изисква попълването на декларация.

За фирмите

От тази година се въвежда по-удобен режим за плащане на авансовите вноски по данък печалба, от който ще се възползват малките и средните фирми. Авансови вноски ще се правят само от фирми, чиито приходи за предходната година надхвърлят 300 хил. лв., а миналата година вноски правиха компаниите с оборот над 200 хил. лв. Освен това фирмите с годишни приходи под един милион лв. ще отчисляват вноските си веднъж на тримесечие, а не всеки месец, както беше през миналата година.

Обратната страна на медала е, че и за авансовите вноски по корпоративен данък, ще се въведе нова специална декларация. Причината отново е фактът, че дължимите вноски няма да се превеждат към отделна подсметка на НАП, а на едно място с всички останали данъци. За това е нужно задължението първо да се декларира и софтуерът на данъчните да знае, защо се внасят дадени средства.

Критиците на единното платежно нареждане твърдят, че разреждането на вноските, както и освобождаването на по-голям брой фирми от авансово превеждане на данъка цели да предотврати хаос в информационната система на НАП. Според тях софтуерът на данъчните е некачествен и генерира множество грешки, при които изрядни фирми и физически лица се оказват длъжници с просрочени задължения, когато поискат справка за това. Друго опасение е, че при новия режим тези грешки ще зачестят, но от НАП твърдят, че единното платежно ще разтовари системата и неточностите трябва да изчезнат.

Заявленията за здравни осигуровки 
Специалните заявленията за плащане на здравни осигуровки, все още не се предлагат от НАП. От там обясниха, че не са ги доставили до офисите, но това ще стане в най-скоро време. Тези заявления позволяват на хората с неплатени в миналото данъци и осигуровки да поискат средствата, които превеждат на НАП, да отидат специално за покриване на здравно-осигурителните им задължения. Така те няма да загубят правата си на здравно осигурени след като влезе в сила единното платежно нареждане. Източник: Капитал

Comments are closed.