28 ное.

Брюксел повежда битка с укриването на данъци

clipart

Европейската комисия (ЕК) представи амбициозен план за запушване на законовите вратички, позволяващи на компании с мултинационални финансови структури да си спестяват данъци за милиарди евро. Плановете на Брюксел, които са насочени срещу едни от най-обичайните данъчни политики на интернационалните компании, идват в отговор на растящото обществено недоволство от укриването на корпоративни данъци. Предложенията предстои да бъдат обсъдени, да придобият конкретен вид и едва тогава да се гласуват.

Те трябва да затворят вратичките в директивата за данъчното облагане на компаниите майки и дъщерните дружества. Изначалната цел на директивата е да се избегне двойното облагане на компании, имащи представителства в различни страни членки. Много компании обаче се възползват от пропуските в правилата и различията в отделните държави, за да не плащат данъци изобщо.

Затваряне на вратичките

Еврокомисията възнамерява да задължи членките на съюза да въведат единни правила против злоупотребите. Ще бъдат взети и специални мерки срещу специфични хибридни споразумения за кредитиране между компаниите и дъщерните им дружества, които често се използват за избягване на данъчно облагане. В сегашния си вид директивата задължава държавите да правят данъчни отстъпки на компаниите за дивиденти, получени от дъщерните им дружества в други членки на ЕС.

В някои случаи обаче страните, в които се намират подразделенията считат тези транзакции за плащания по дълг, които подлежат на данъчни изключения. Резултатът е, че плащанията от дъщерните дружества към компанията майка не биват облагани никъде. Според предложенията на ЕК, ако хибридните дългови плашания са освободени от данъци в страната, където се намира дъшерното дружество, те трябва да бъдат облагани в държавата, където е базирана компанията майка. Това трябва да сложи край на агресивното данъчно планиране чрез вътрешногрупови плащания, практикувано от много международни компании.

„Данъчната политика на ЕС е фокусирана основно върху създаването на по-добра атмосфера за бизнеса. Това означава премахване на данъчните бариери и проблеми като двойното облагане. Но тъй като с правилата ни се злоупотребява, трябва да ги променим. Предложенията ще гарантират, че както духът, така и буквата на закона ще бъдат уважавани. Това ще осигури по-високи приходи в националните бюджети и по-честна конкурентна среда за бизнеса“, заявява еврокомисарят по данъчните въпроси Алгирдас Шемета.

Международен проблем

Злоупотребите с хибридни финансови инструменти са на прицел не само в ЕС, отбелязва Financial Times. Проект за по-мащабни мерки срещу тези практики е подготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В свой доклад до инвеститорите, публикуван през септември, банка Citigroup отбелязва, че хибридните финансови споразумения за „ключов фактор“ за ниските данъчни ставки на много европейски международни компании. Анализаторите на банката изтъкват, че съществува значителен риск за силно покачван на данъците на фирмите, използващи тези схеми.

Плановете на ЕК ще запушат пропуските по отношение облагането на на хибридни финансови инструменти като конвертируемите привилегировани акции. Предлаганите от ОИСР мерки ще имат по-широк обхват и са насочени срещу трансатлантически структури. FT дава пример с британски компании като производителя на подсладители Tate&Lyle, транспортния оператор FirstGroup и индустриалната група Linde, които спестяват данъци от поне 150 млн. долара годишно. Те постигат това, като отпускат заеми за милиарди на собствените си дъщерни дружества в САЩ и използват различията в законодателството, за да получат данъчни облекчения.

Схемата най-често включва инкорпориране на ново британско подразделение, което обикновено няма служители, към щатското дъщерно дружество на компанията. Новото дружество получава голям кредит от друго британско подразделение на групата, но тъй като се води дъщерно на щатската компания, получава данъчни отстъпки за лихвените си плащания в САЩ.

Comments are closed.