09 апр.

Актуализирана версия на информационна система Интрастат.

НАП2

Във връзка с изменение на чл.18, ал.1 от Наредба № Н-4 от 21.12.2007г., е инсталирана нова версия на информационна система Интрастат, в която е изменено количеството по допълнителна мярка, така, че да може да се декларира и с дробна част.  Актуализирана е системната документация за XML форматите.

Публикувана е нова версия на офлайн приложението (МИО), в съответствие с изменение на чл.18, ал.1 от Наредба № Н-4 от 21.12.2007г. Интрастат операторите, които искат да се възползват от възможността да декларират количество по допълнителна мярка с дробна част е необходимо да си инсталират новата версия на МИО. Инсталирането се извършва, както за годишното обновяване на приложението, съгласно Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2013г.

Рубрика Интрастат – Софтуер 

 

Comments are closed.