Цени

Фирми, занимаващи се само с услуги
80* лв.
 • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 80* лв | до 30 док. месечно
 • 100 лв | до 50 док. месечно
 • 150 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 150 лв | до 30 док. месечно
 • 190 лв | до 50 док. месечно
 • 300 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги
100* лв.
 • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 100*лв | до 30 док. месечно
 • 140 лв | до 50 док. месечно
 • 200 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 200 лв | до 30 док. месечно
 • 240 лв | до 50 док. месечно
 • 350 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Фирми, занимаващи се с производство и строителство
150* лв.
 • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 150* лв | до 30 док. месечно
 • 180 лв | до 50 док. месечно
 • 250 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 250 лв | до 30 док. месечно
 • 290 лв | до 50 док. месечно
 • 400 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански събития. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Цени за заплати и осигуровки  на персонал както следва: до 3 човека – 50 лева месечно. За горницата над 3 човека – 10 лева за всяко следващо лице. В цената се включва изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове, платежни нареждания към бюджета, декларации обр.1 и обр.6. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

В абонамента е включено:

 • Сортиране, класиране, проверка и обработка на първичните счетоводни документи;
 • Установяване коректността на първичните счетоводни документи в съответствие с националното счетоводно и данъчно законодателство.;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи (не включва заповеди на ръководството, касаещи вътрешната дейност на фирмата);
 • Осчетоводяване и отразяване на стопанските операции съгласно изискванията на законодателството;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
 • Подаване на ежемесечни декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ.

Допълнителни такси:

 • Съставяне на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация – цена едномесечно възнаграждение.
 • За дружество, регистрирано като ИНТРАСТАТ – оператор – цена 50 лева за една  декларация
 • За дружество, регистрирано като организация по ЗЮЛНЦ – 50 % допълнително към обявената цена, поради естеството на отчитане.
 • За дружество, с чуждестранен собственик – 50 % допълнително към обявената цена, поради естеството на отчитане и комуникация.

Забележка:

 • Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански събития, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
 • Персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
 • Актив Консулт ООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
 • Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
 • При необходимост, можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерни на Актив Консулт ООД счетоводни предприятия, които не са регистрирани по ЗДДС.
Видове услуги : Цени за Фирми клиенти на Актив Консулт  ООД Цени за Фирми, които не са клиенти на Актив Консулт ООД
Счетоводни консултации за физически и юридически лица безплатно 25лв./час
Годишно счетоводно приключване и подаване на годишна данъчна декларация към НАП  – едномесечно абонаментно възнаграждение; едномесечно абонаментно възнаграждение; договаряне
Консултация и попълване на данъчна декларация за физическите лица 50 лв. 50 лв.
Регистриране на фирма по ЗДДСЗа новорегистрирани дружества 200 лв.100 лв. 250 лв.200 лв.
Дерегистриране на фирма по ЗДДС 300 лв. 500 лв.
Издаване на Актуално състояние Даржавна такса 25 лв.
Издаване на Удостоверение за липса на данъчни задължения Безплатно
Изготвяне и подаване на нулеви данъчни декларации 60 лв. 200 лв.
Регистриране на фирма в Агенцията по Вписванията с включени всички държавни такси/; 400 лв. 500 лв.
Изготвяне и подаване на Интрастат декларации договаряне 5  лв. на ред
Заверяване на осигурителен стаж на клиента 60 лв. договаряне
Изготвяне на междинни счетоводни отчети (Баланс, ОПР и ОПП) по желание на клиента договаряне договаряне
Подготвяне на документи за банкови кредити договаряне договаряне
Издаване на фактури от името на Клиента договаряне договаряне
Събиране на документи от офиса на Клиента договаряне договаряне
On-line банкиране договаряне договаряне

Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка по-долу или уговорете среща – на място в нашия офис.

Моля, попълнете въпросника по-долу

Чувствайте се свободни да се свържете с наш представител по всяко време през работния ден или на посочената по-долу форма за съобщения.
Ние ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

Телефон за директно запитване: +359 895 10 18 18; +359 896 69 99 69;

Анкетна Карта

Име на фирма:
Лице за контакт:
Телефон за връзка:
Вашият Email:
Дейност на фирмата
(дейността която се документира от фактурите за покупки и продажби)
Правен статут на фирмата:
Износна дейност:
Вносна дейност:
Месечна документация:
(приблизителен брой приходни + разходни документи + банкови извлечения)


Брой ДМА:
(Дълготрайни материални активи)
Брой Договори за заем и лизинг:
Брой банкови сметки в лева:
Брой банкови сметки във валута:
Брой обекти:
(магазини, офиси, заведения, складове, цехове)


Брой касови апарати:
Брой осигурявани лица от персонала:
Регистрация по Закона за акцизите:
Регистрация по ЗДДС:
Други регистрации и лицензи:
Регистрация в данъчно подразделение:
Обекти и клонове в чужбина:
Капитали с чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:
Специфични Ваши изисквания:
Въведете кода от картинката

captcha

Адрес

СК АКТИВ КОНСУЛТ ООД

София 1784, Бул.Цариградско шосе No 133, БИЦ-ИЗОТ, 2 ет., офис 244.
Тел./Факс: +359 (2) 974 33 32
Мобилен: +359 896 69 99 69, +359 895 10 18 18
Имейл: office@activeconsult.net
Website: www.activeconsult.net