Цени

Фирми, занимаващи се само с услуги
80* лв.
 • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 80* лв | до 30 док. месечно
 • 100 лв | до 50 док. месечно
 • 150 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 150 лв | до 30 док. месечно
 • 190 лв | до 50 док. месечно
 • 300 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Фирми занимаващи се с търговия или с търговия и услуги
100* лв.
 • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 100*лв | до 30 док. месечно
 • 140 лв | до 50 док. месечно
 • 200 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 200 лв | до 30 док. месечно
 • 240 лв | до 50 док. месечно
 • 350 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Фирми, занимаващи се с производство и строителство
150* лв.
 • Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

 • 150* лв | до 30 док. месечно
 • 180 лв | до 50 док. месечно
 • 250 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Фирми, регистрирани по ЗДДС

 • 250 лв | до 30 док. месечно
 • 290 лв | до 50 док. месечно
 • 400 лв | до 100 док. месечно
 • договаряне | над 100 док. месечно
 • Цените включват ТРЗ и ЛС само за управителите на дружествата.

Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански събития. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Цени за заплати и осигуровки  на персонал както следва: до 3 човека – 50 лева месечно. За горницата над 3 човека – 10 лева за всяко следващо лице. В цената се включва изготвяне на месечна ведомост за заплати и фишове, платежни нареждания към бюджета, декларации обр.1 и обр.6. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

В абонамента е включено:

 • Сортиране, класиране, проверка и обработка на първичните счетоводни документи;
 • Установяване коректността на първичните счетоводни документи в съответствие с националното счетоводно и данъчно законодателство.;
 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи (не включва заповеди на ръководството, касаещи вътрешната дейност на фирмата);
 • Осчетоводяване и отразяване на стопанските операции съгласно изискванията на законодателството;
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента;
 • Подаване на ежемесечни декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ.

Допълнителни такси:

 • Съставяне на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация – цена едномесечно възнаграждение.
 • За дружество, регистрирано като ИНТРАСТАТ – оператор – цена 50 лева за една  декларация
 • За дружество, регистрирано като организация по ЗЮЛНЦ – 50 % допълнително към обявената цена, поради естеството на отчитане.
 • За дружество, с чуждестранен собственик – 50 % допълнително към обявената цена, поради естеството на отчитане и комуникация.

Забележка:

 • Документ е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански събития, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
 • Персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване;
 • Актив Консулт ООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени;
 • Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
 • При необходимост, можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерни на Актив Консулт ООД счетоводни предприятия, които не са регистрирани по ЗДДС.
Видове услуги :Цени за Фирми клиенти на Актив Консулт  ООДЦени за Фирми, които не са клиенти на Актив Консулт ООД
Счетоводни консултации за физически и юридически лицабезплатно25лв./час
Годишно счетоводно приключване и подаване на годишна данъчна декларация към НАП  – едномесечно абонаментно възнаграждение;едномесечно абонаментно възнаграждение;договаряне
Консултация и попълване на данъчна декларация за физическите лица50 лв.50 лв.
Регистриране на фирма по ЗДДСЗа новорегистрирани дружества200 лв.100 лв.250 лв.200 лв.
Дерегистриране на фирма по ЗДДС300 лв.500 лв.
Издаване на Актуално състояниеДаржавна такса25 лв.
Издаване на Удостоверение за липса на данъчни задълженияБезплатно
Изготвяне и подаване на нулеви данъчни декларации60 лв.200 лв.
Регистриране на фирма в Агенцията по Вписванията с включени всички държавни такси/;400 лв.500 лв.
Изготвяне и подаване на Интрастат декларациидоговаряне5  лв. на ред
Заверяване на осигурителен стаж на клиента60 лв.договаряне
Изготвяне на междинни счетоводни отчети (Баланс, ОПР и ОПП) по желание на клиентадоговарянедоговаряне
Подготвяне на документи за банкови кредитидоговарянедоговаряне
Издаване на фактури от името на Клиентадоговарянедоговаряне
Събиране на документи от офиса на Клиентадоговарянедоговаряне
On-line банкиранедоговарянедоговаряне

Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка по-долу или уговорете среща – на място в нашия офис.

Моля, попълнете въпросника по-долу

Чувствайте се свободни да се свържете с наш представител по всяко време през работния ден или на посочената по-долу форма за съобщения.
Ние ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

Телефон за директно запитване: +359 895 10 18 18; +359 896 69 99 69;

Анкетна Картаcaptcha

Адрес

СК АКТИВ КОНСУЛТ ООД

София 1784, Бул.Цариградско шосе No 133, БИЦ-ИЗОТ, 2 ет., офис 244.
Тел./Факс: +359 (2) 974 33 32
Мобилен: +359 896 69 99 69, +359 895 10 18 18
Имейл: office@activeconsult.net
Website: www.activeconsult.net