09 ное.

10 ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ!

  10 ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – НАТИСНИ ТУК ! Целта на настоящия документ е да подпомогне практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните – GDPR (Регламент 2016/679).          

read more »
30 окт.

Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В „Държавен вестник“, бр. 58 от 13.07.2018 г., бе обнародвано Постановление № 131 на Министерския съвет от 05.07.2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). С промените в НРВПО се регламентират: 1. Редът и условията за ползване на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст. 2. Усъвършенства […]

read more »
25 сеп.

До края на 2018 година инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%

До края на 2018 година инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%. Това е прогнозата на БНБ. Като причина се посочва по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени. Тези три фактора могат да добавят 1,5 процентни пункта към досега […]

read more »
01 авг.

Пътни листа или пътна книжка при смесено ползване на автомобил

Казус: Във връзка с последните промени в ЗДДС и ЗКПО от гледна точка на Закона на счетоводството задължително ли е осчетоводяването на разходи за гориво за служебен автомобил да се базира на пътни листа/пътна книжка или друг подобен документ?  Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор    Чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството ( Зсч) […]

read more »
06 юли

Свободна позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

  Свободна позиция: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СК АКТИВ КОНСУЛТ ООД e финансово-счетоводна компания която предлага: Счетоводно обслужване; Услуги свързани с Данъци, Осигуровки, Декларации, Заплати, Персонал; Юридически услуги и др. За изпращане на CV: office@activeconsult.net Oписание на позицията: • Водене и равняване на счетоводните сметки: Клиенти , Доставчици , Банка , Каса, ДМА, АО и други. • […]

read more »
04 юли

Имотите са с 20% по-достъпни през 2017 г. спрямо 2012 г.

Имотите са с 20% по-достъпни през 2017 г. спрямо 2012 г.. От няколко години ръстът в цените на апартаментите е постоянен. Той обаче се компенсира от спада на лихвите по кредитите. В резултат, за първите шест месеца на 2017 г., жилищата днес са с около 20% по-достъпни спрямо същия период на 2012 година. Като пример от компанията […]

read more »
26 сеп.

Проверяват фирми с персонал на минимална работна заплата.

Националната агенция за приходите започва проверки фирми с персонал на минимална работна заплата в София. Сред селектираните фирми има и такива, при които повече от половината от работниците вземат минималната заплата. По данни на приходната агенция в над 80% от случаите има риск възнаграждението да е такова само по документи. В действителност разликата се плаща „на ръка“. […]

read more »
16 юни

Публикуване на годишните финансови отчети

Изискването за Публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади се съдържа в чл. 38 от новия Закон за счетоводството (ЗСч). На основание § 10 от ПЗР на ЗСч, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – […]

read more »
30 май

100 собственици на барове, ресторанти и заведения проверява НАП

100 души, собственици на барове, ресторанти и заведения, проверява НАП за съответствие на имуществото с официалните им доходи. Тези хора са избрани, тъй като фирмите им, които стопанисват заведенията, отчитат значително по-ниски обороти от средните. Това води до съмнения, че укриваният оборот от заведенията, върху който не са плащани данъци и осигуровки, се насочва към […]

read more »
14 май

Глоби от НАП за непубликувани Годишни отчети в Агенция по вписванията.

Крайният срок за подаването на всички Годишни отчети в Агенция по вписванията за 2015 г. е 30.06.2016 г. уведомяват от агенцията. Това изискване е залегнало в Закона за счетоводството, обнародван с Държавен вестник, брой 95 от 08.12.2015 г. Задължени да публикуват Годишни отчети в Агенция по вписванията, са както следва: всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез […]

read more »
14 апр.

Данъчният кредит за автомобили с 6+1 места може да падне до 50%.

Данъчният кредит за автомобили с 6+1 места може да падне до 50%, при придобиване и внос на тези  превозни средства. Правителството упълномощи министъра на финансите да подаде искане за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност за ограничаване до 50 на сто правото на приспадане на данъчен кредит […]

read more »
16 мар.

Таксите на Агенцията по вписванията да се намалят с 20% планира правителството.

Таксите на Агенцията по вписванията да се намалят с 20% планира правителството, което ще спести на гражданите и бизнеса над 10 млн. лв. годишно. Мярката трябва да се реализира през април 2016 г.. В документа се посочва, че за 2013 г. приходите на Агенцията по вписванията възлизат на 56 млн. лв., а разходите й – […]

read more »
16 мар.

Земеделските скици влизат в кадастралната карта

Земеделските скици и картата на възстановената собственост ще бъде преобразувана в кадастрална карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по облекчена процедура. Това предвиждат промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, одобрени от правителството на заседанието в сряда. По този начин да бъде покрита 90% от територията на страната с кадастрална карта, […]

read more »
16 мар.

И работниците ще плащат Данък уикенд.

Данък уикенд ще се плаща и от работниците, когато ползват фирмени активи за лични цели. Удръжката ще се прави от фирмата, но ще е предимно за сметка на служителя. Новото облагане ще бъде под формата на корпоративен данък върху разходите, като неговият размер ще е около 17%, стана ясно от изказване на финансовия министър Владислав […]

read more »
11 мар.

Записът на заповед

Записът на заповед е ценна книга със строго определена от закона форма(съдържание), която е условие за неговата действителност. Записът на заповед и менителницата често в теорията и практиката се наричат менителнични ефекти, а правните норми, регламентиращи тяхното съдържание, издаване, ред за предявяване се посочват като менителнично право. В чл. 535 от Търговския закон (ТЗ) се съдържат […]

read more »
10 мар.

Здравноосигурителният статус – нови правила от 2016 г.

Здравноосигурителният статус се формира по нови правила, за да се избегнат опитите за ползване на здравни услуги без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица. В края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване, които изрично регламентират начина за формиране […]

read more »
19 февр.

Укриване на приходи и доходи като основание за ревизия по особения ред (чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК)

І. Укриване на приходи и доходи и морално-етични възгледи. Естественото право и правният позитивизъм  1. Възникване Укриването на данъци (чл.122 от ДОПК) може би съществува като явление и проблем от момента, в които такива са били наложени от държавата2. От древността и до наши дни отделният индивид всячески се опитва да избегне или съществено да ограничи […]

read more »
17 февр.

Данък „уикенд“ да се отчита по облекчена процедура.

Данък „уикенд“ да се отчита по облекчена процедура поискаха професионалните счетоводители и работодателите на среща в НАП. Сегашният режим за отчитане на данък „уикенд“ пред НАП товари фирмите с допълнителна административна тежест, твърдят от работодателските организации. Станислав Попдончев, финансов директор на БСК: На практика предприятията трябва да водят счетоводство на отделни активи и да изготвят […]

read more »
17 февр.

Ограничаване на данъчния кредит за пътни превозни средства ще поиска България от ЕК.

Ограничаване на данъчния кредит ще поиска България относно облагане с ДДС на пътните превозни средства, а указанието на НАП за прилагането на т.нар. данък „уикенд“ ще бъде допълнено с нови пояснения, стана ясно на провела се днес среща в Министерството на финансите. В срещата участваха председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, министърът на […]

read more »
15 февр.

Ипотечни кредити ще се погасяват след първата година без такса

Учacтиe нa Ивaн Cтoйĸoв, Cтapши финaнcoв aнaлизaтop в MoitePari.bg коментира очакваните промени относно ипотечни кредити в Cyтpeшния блoĸ нa Bulgaria ON AIR. Haмaлявa бpoят нa лoшитe ĸpeдити. Toвa cъoбщиxa cъдия изпълнитeлят Mapия Цaчeвa и финaнcиcтът oт „Moитe Πapи“ Ивaн Cтoйĸoв в Bulgaria ON AIR. „Kaтo цялo нeoбcлyжвaнитe ĸpeдити в бaнĸoвaтa cиcтeмa cпpямo вcичĸи oтпycнaти ĸpeдити […]

read more »