11 дек.

НАП ще проследява стоки !

НАП2

Ново звено за фискален контрол ще следи движението на стоки през България. То ще заработи от Нова година. Поредната мярка на Националната агенция по приходите цели да бъде предотвратено укриването на ДДС при транспорта и търговията със земеделска продукция. Системата се изгражда по модела на Румъния, където доказва ефективността си вече няколко години.

Целта е да бъдат следени и физически, освен документално, „рисковите“ стоки, обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров: Свободното движение много често допуска да се движат големи количества рискови стоки като плодове, зеленчуци, захар, месо, а и много други, за които няма платежни документи и тяхната последваща търговия в Бъгария е рисково да не бъде отразена в декларации и да не бъдат внесени дължимите данъци. Контролът ще се осъществява от екип на служители на НАП, на границата и във вътрешността на страната, който периодично ще следи движението на рисковите стоки: При влизането на територията на страната се установява какво кара съответното превозно средство, неговото количество, произхода на стоката и най важното местоназначението, тоест мястото, където стоката ще бъде разтоварена – стокови борси, тържища или други места за търговия на едро и още тогава от границата се проследява движението, включително с джипиес пломби за да може да се проследи цялата верига до крайния потребител. От НАП не очакват отпор от браншовите организации: Това не са разходи за бизнеса. Устройствата са собственост на Националната агенция за приходите, но това съвсем не значи, че всеки един камион, който влиза на територията на страната, ще бъде оборудван с джипиес пломби. Има много по-евтин, много по-лесен начин за контрол. Той може да бъде пломбиран с обикновена пломба и съответно екип на НАП ще присъства при разтоварването му някъде във вътрешността на страната. Списъкът със стоките, които носят риск от укриване на ДДС, ще се обновява ежегодно и ще се бъде публично достъпен, обещават от приходната агенция./БНР

 

Comments are closed.