13 ян.

Как да получа своя персонален идентификационен код (ПИК)?

Във всички офиси на Националната агенция за приходите (НАП) вече се издава персонален идентификационен код (ПИК) за достъп до електронни услуги без електронен подпис. Чрез този код клиентите на администрацията съвсем скоро ще могат да проверят:

•какъв е осигурителния им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
•данните в индивидуалната им партида по Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) – в кой пенсионен фонд е осигурен и каква е натрупаната сума до момента по партидата;
•декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
•декларираните от юридически лица пред НАП трудови договори;
или

•да подадат искане за издаване на документ;
Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на Заявлението може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.

Comments are closed.